ประชุมคณะทำงานฟื้นฟูบำรุงดูแลต้นไม้ทรงปลูกในพื้นที่จังหวัดตรัง