ร่วมวางพวงหรีดพร้อมทั้งมอบเงินทำบุญงานศพนายจิรชัย เชาวลิต สามี รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก