ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายจิรชัย เชาวลิต สามี รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก