ให้กำลังใจคณาจารย์และนักศึกษาในกิจกรรมการตรวจคัดกรอง Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK