ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์วิทยา หลูโป ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่า กยศ. ต้นแบบ (ภาคใต้) จากการคัดเลือกรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)