ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดดังนี้

ลิงก์รับสมัคร