รายงานงบทดลอง ประเดือน กันยายน 2566 เรื่องที่ 1.1.1-1.1.3